top of page

Hizmetlerimiz:

Tam Tasdik Hizmetleri

 • Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki

 • Tasdik Hizmeti Aynı Zamanda Danışmanlık Hizmetlerimizi İçinde Barındırmaktadır.

Özel Amaçlı Tasdik Hizmetleri

 • Vergi İstisna ve Muafiyetlerinin Tasdiki

 • Sermayenin Mevcud ve Ödendiğine İlişkin Tasdik ile Sermaye Artırımı Tasdiki

 • Bankalar Tarafından Kredi Süreçlerinde Talep Edilen Mali Raporların Tasdiki

 • Vakıf ve Derneklerde Vergi Muafiyeti Şartlarının Sağladığına İlişkin Tasdik

 • Vakıf Üniversitelerine İlişkin YÖK Tarafından Talep Edilen Mali Raporların Tasdiki

 • Diğer Özel Amaçlı Tespit ve Tasdik Raporları

 • Yatırım İndirimi Uygulamalarının Tasdiki

KDV Çözümleri ve KDV İadelerine İlişkin Hizmetler

 • İstisna Hizmetlere İlişkin Süreç Yönetimi ve Danışmanlık

 • Yüklenim Listelerinin Hazırlanmasına Yönelik Yönlendirme Faaliyetleri

 • Yurtdışından Alınan Hizmetlere İlişkin KDV Stopaj Danışmanlığı

 • İndirimli Oran Tabi İşlemlerde KDV İadeleri

 • İhracat İstisnası Kapsamında KDV İadeleri

 • İhraç Kayıtlı Satış Kapsamında KDV İadeleri

 • Geçici 17. Madde Doğrultusunda Dahilde işleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Teslimlere İlişkin KDV İadeleri

 • Taşımacılık İstisnası Kapsamında KDV İadeleri

 • Tevkifatlı Satışlar Kapsamında KDV İadeleri

 • Geçici 39. Madde’ye İstinaden İmalat Sanayiinde Kullanmak Üzere Yapılan Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerine İlişkin KDV İadeleri

ÖTV Çözümleri ve ÖTV İadelerine İlişkin Hizmetler

 • İhracat Teslimlerinde Gümrük Beyannamesi Onayı

 • İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde Terkin İşlemleri

 • Bayiler Tarafından Teslim Edilen veya Stoklarında Bulundurulan Motorine İlişkin Faaliyet Raporu

 • İmal Edilen Malın Birim Başına Uygulanan Maktu Vergi Tutarının İmalatta Kullanılan Malın Birim Başına Uygulanan Maktu Vergi Tutarına Eşit Veya Daha Yüksek Olduğuna İlişkin Tespit Raporu Hazırlanması

 • Deniz Yakıtı Kullanan Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Kullandıkları Ve/Veya Stoklarında Bulundurdukları Deniz Yakıtına İlişkin Olarak Faaliyet Raporu Hazırlanması

Kurumlar Vergisi Danışmanlık Hizmetleri

 • Kurumlar Vergisi İstisna ve Muafiyelerine Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

 • Kurumsal Birleşme ve Devralma Süreç Yönetim ve Danışmanlığı

 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri

 • Devlet Teşviklerine Yönelik Danışmanlık Hizmetleri (Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri, Yatırım Teşvik Mevzuatı)

Vergi İncelemelerine İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

 • Vergi İncelemelerinde Süreç Takip, Yönetim ve Temsil Faaliyetleri

 • İhtilafsız Çözüm Yollarına Yönelik Süreç Yönetimi

 • İnceleme Sonrası Durum Analiz ve Yönlendime Faaliyetleri

 • Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Temsilciliği

Vergi Davalarına İlişkin Süreç Takip ve Yönetimi

 • Vergi Dava Dilekçelerinin Hazırlanmasında Danışmanlık

 • Vergi Davalarında Süreç Takip ve Yönetimi

Veraset Vergisine İlişkin Danışmanlık ve Süreç Yönetim Hizmeti

 • Verasette Değerleme Yönünden Vergi İncelemelerinde Süreç Yönetim ve Takibi

Yapılandırma ve Matrah Artırım Danışmanlığı

 • Af Kanunlarında Yer Alan Avantajlara Yönelik Yönlendirme Faaliyetleri

Eğitim Hizmetleri

 • Kurum İçi Personele Yönelik Vergi Mevzuatı ve Muhasebe Eğitimi 

 • Meslek Sınavlarına Yönelik Eğitim Hizmetleri

GC Yeminli Mali Müşavirlik kopya.jpg

Daha fazla bilgi almak için
bizimle iletişime geçin

bottom of page