top of page
  • Yazarın fotoğrafıCaner Turunç

Yurtdışında Şirket Kurmak ve Şube Açmak Arasında Vergisel Olarak Fark Var Mıdır?


Yurtdışında faaliyet göstermek için ilgili ülkede ayrı bir şirket kurmak ile mevcut şirketinize ilgili ülkede şube açmak arasında vergisel anlamda bazı farklılıklar olduğu gibi benzer yönler de bulunmaktadır. Her iki durumda da faaliyet gösterilecek olan ülke ile Türkiye arasında düzenlenen Çifte Vergileme Önleme Anlaşması (ÇVÖA) bulunup bulunmadığı ve varsa anlaşma hükümlerinin analizi gerekmektedir. Bununla birlikte Kanunlarımıza göre yurt dışı şube kazançlarına tanınan istisnalar bulunmakla beraber yurtdışında ödenen verginin mahsubuna ilişkin düzenlemeler de bulunmaktadır.

9 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page