top of page
  • Yazarın fotoğrafıCaner Turunç

Hisse Senetlerinin Devrinde Vergileme


1/A; Gelir Vergisi Kanunu Mük. Md-80/1 Lafzı;


1/B; Gelir Vergisi Kanunu Mük. Md-80/1 Yorumu;

Kanun koyucu ticari organizasyon ve devamlılık arz etmeyen hisse alım-satımlarında vergileme dışı bir alan yaratmak istemiş ve ivazsız olarak (Örneğin miras yoluyla) elde edilen hisse senetleri ile iki yıldan fazla süre elde tutulan tam mükellef Anonim Şirketlere ait basılı hisse senetlerinin devrini vergileme alanı dışında bırakmıştır.

Vergileme dışı alanda kalmak için hisselerin basılı hale getirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.[1] Ayrıca mali idare Limited Şirket pay devirlerini bu kapsamda değerlendirmemekte, Mük. Md-80/4 kapsamında ortaklık hak ve hisselerinin elden çıkarılması olarak değerlendirerek kazanç elde edilmesi durumunda vergiye tabi tutmaktadır.

[1] 6102 sayılı TTK’ya göre ama yazılı pay senetlerinin bastırılması ihtiyari olup, oldukça basit ama yararlı olan bu işlem genelde şirketlerde atlanmaktadır.


2/A; Borsa İstanbul’da İşlem Gören Hisse Senetlere İlişkin Geçici Md-67 Lafzı;2/B; Borsa İstanbul’da İşlem Gören Hisse Senetlere İlişkin Geçici Md-67 Yorumu;

Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere kanun koyucu borsada işlem gören hisse senetlerinin elden çıkarılmasında vergileme dışı bir aran yaratarak hem borsaya yatırımcıların gelmesini hem de şirketlerin halka açılarak fon elde etmesini teşvik etmektedir.
47 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page