top of page
  • Yazarın fotoğrafıCaner Turunç

Ar-Ge ve Yenilik Projelerine Sağlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Avantajları Nelerdir?


Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü, ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

Ayrıca bu harcamalar, 213 sayılı Kanuna göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması hâlinde ise doğrudan gider yazılır.

Bununla birlikte Ar-Ge departmanında çalışanlar personele ödenen ücretler için gelir vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi istisnaları bulunmaktadır.

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page