top of page
  • Yazarın fotoğrafıCaner Turunç

2024 Hesap Döneminde Vergi Tasarrufu Sağlayan Huzur Hakkı Tutarı


6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 394’üncü maddesinde ‘’Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir’’ hükmüne yer verilmiştir.


Bildiğiniz üzere şirket ortaklarına dağıtılan kar payları üzerinden %10 vergi tevkifatı yapılmakta ve dağıtılan kar payları kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmamaktadır.


Huzur hakkı ödemesi ise gider yazılabilmekle beraber yönetim kurulu üyelerine toplantı karşılığı ödenen birer menfaat olması gerekçesiyle gelir vergisi açısından ücret mahiyetinde olup artan oranlı vergilemeye tabidir. Huzur hakkı ödemesinin vergisel maliyetleri artan oranlı gelir stopaj vergisi ile damga vergisi olup, hizmet karşılığı ödenen ücretten en büyük farkı SGK primine tabi olmamasıdır. Huzur hakkı ödemesi ücret mahiyetinde olması gerekçesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/1 maddesi kapsamında genel gider olarak kurumlar vergisi matrahından düşülebildiği için 2024 hesap dönemi için %25 kurumlar vergisi tasarrufu sağlamaktadır.


Sizin için hazırladığımız aşağıdaki tablodan göreceğiniz üzere 2024 hesap döneminde her bir yönetim kurulu üyesi için aylık net 74.546,28-TL’ye (Yıllık net 894.555,36-TL) kadar yapılacak olan huzur hakkı ödemesinin şirkete maliyeti sıfır olmaktadır. Bu tutarın altına indikçe yıllık vergi tasarrufu artmakta, tutarın üzerine çıkıldıkça vergi maliyeti artmaktadır.Yukarıda yer verdiğimiz çalışma yönetim kurulu üyelerinin başka herhangi bir ücret geliri bulunmadığı varsayımıyla hazırlanmıştır. Şirket genel kurulunca huzur hakkı dağıtımı konusunda karar almadan önce huzur hakkının dağıtılabilmesi için şirketlerde ve yönetim kurulu üyelerinde ne gibi şartların sağlanması gerektiği, yönetim kurulu üyelerinin beyanname verme zorunluluğu bulunup bulunmadığı, hangi koşullarda mali açıdan en avantajlı duruma gelinebileceği hususlarında konunun uzmanlarından danışmanlık alınmasını tavsiye ederiz.516 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page