top of page
Defterler

Sirküler...

White Structure

2022 Yılında Yayınlamış Olduğumuz Sirküler

Sizler için hazırladığımız 'Sirküler’ yayınlarımızı, ilgili başlıkların üzerine veya yanında bulunan dosya simgesine tıklayarak açabilir ve dilerseniz bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

'Sirküler' yayınlarımız yeni hayat bulan yasal ve idari düzenlemelerle ilgili genel bilgi vermek amacıyla ve yayım tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan vergi mevzuatı dikkate alınarak G&C YMM A.Ş. uzmanları tarafından hazırlanmakta olup, sirkülerde yer alan bilgi ve açıklamalardan dolayı G&C YMM A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

2022-1

Sirküler 2022-1; Varlık Barışından Yararlanma Süresinin Uzatılması Hk.

2022-2

Sirküler 2022-2; Merkez Bankası Tarafından Belirlenen Reeskont Faiz Oranı ve Avans Faiz Oranı Hk.

2022-3

Sirküler 2022-3; İTO Tarafından Belirlenen Toptan Eşya Fiyat İndeksi Oranı Hk.

2022-4

Sirküler 2022-4; 2022 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılma Payı Tutarları Hk.

2022-5

Sirküler 2022-5; TÜİK Tarafından Belirlenen Fiyat İndeksi Oranları Hk.

2022-6

Sirküler 2022-6; İhracat Bedellerinin %25'inin Merkez Bankasına Satılmasına İlişkin Uygulama Talimatı Hk.

2022-7

Sirküler 2022-7; 2022 Yılında Uygulanacak Bazı Had ve Tarifeler ile Ocak Ayı Vergi Takvimi Hk.

2022-8

Sirküler 2022-8; Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Yönelik Desteklerden Tüzel Kişilerin de Yararlanmasına İlişkin Merkez Bankası Tebliğleri Hk.

2022-9

Sirküler 2022-9; Nakdi Sermaye Artırımı Dolayısıyla Faydalanılacak İndirimde Dikkate Alınacak Faiz Oranı Hk

2022-10

Bazı Binek Otomobiller İçin Yeni ÖTV Dilim ve Oranlarının Belirlenmesi Hk.

2022-11

Sirküler 2022-11; Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesi ve 7326 Kapsamında Yeniden Değerleme Hk.

2022-12

Sirküler 2022-12; Sermayenin Nakden Artırılması Durumunda Faydalanılacak Kurumlar Vergisi İndirimi Hk.

2022-13

Sirküler 2022-13; İadesi Talep Edilen Vergilere İlişkin Olarak Açılan Davalarda Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilebilmesi İçin Dava Konusu Tutarın %50’si Oranında Teminat Alınması Hk.

2022-14

Sirküler 2022-14; İhracat Yapan ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflere Kurumlar Vergisinin 1 Puan İndirimli Uygulanması Hk.

2022-15

Sirküler 2022-15; Düzenlenmesi Zorunlu Olan Belgelerin Elektronik Ortamda Düzenlenmesine Yönelik 509 no.lu Tebliğde Değişiklik Yapılması  Hk.

2022-16

Sirküler 2022-16; Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik 2022 Yılı Hadleri Hk.

2022-17

Sirküler 2022-17; KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hk.

2022-18

Sirküler 2022-18; Ücret Gelirlerinin Vergilendirirlmesine Yönelik 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Hk.

2022-19

Sirküler 2022-19; Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi İlişkin Kurumlar ve Gelir Vergisi İstisnalarının Resmi Gazete’de Yayımlaması Hk.

2022-20

Sirküler 2022-20; Şubat Ayı Vergi Takvimi Hk.

2022-21

Sirküler 2022-21; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılacak Düzenlemeye İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Duyurusu Hk.

2022-22

Sirküler 2022-22; 17.02.2022 Tarihine Kadar TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşüm Halinde Yararlanılacak Kurumlar Vergisi İstisnalarına İlişkin 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Hk.

2022-23

Sirküler 2022-23; Gelir ve Kurum 2021/4. Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hk

2022-24

Sirküler 2022-24; Mart Ayı Vergi Takvimi

2022-25

Sirküler 2022-25; Kur Korumalı Mevduat Tebliğleri Değişikliği Hk.

2022-26

Sirküler 2022-26; Kur Korumalı Mevduat Tebliğleri Değişikliği Hk.

2022-27

Sirküler 2022-27; İkinci El Araç, Konut ve Turizm Sektörlerinde KDV Oran Değişikliği Hk. 

2022-28

Sirküler 2022-28; Kur Korumalı Mevduat Tebliği Değişikliği Hk.

2022-29

Sirküler 2022-29; İhracat Bedellerinin %40’ının Merkez Bankası’na Satılmasına İlişkin Uygulama Talimatı Hk.

2022-30

Sirküler 2022-30; Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Menkul Satış Sözleşmelerinde Ödeme Yükümlülüklerinin TL Cinsinden Yerine Getirilmesine İlişkin Tebliğ Hk.

2022-31

Sirküler 2022-31; Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Menkul Satış Sözleşmelerinde Ödeme Yükümlülüklerinin TL Cinsinden Yerine Getirilmesine İlişkin Basın Açıklaması Hk.

2022-32

Sirküler 2022-32; KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğ Hk.

2022-33

Sirküler 2022-33; İhracat Genelgesi 28’inci Maddesinde Yer Alan Terkin Tutarının 15.000$ Olarak Güncellenmesi Hk.

2022-34

Sirküler 2022-34; Nakdi Sermaye Artırımı Dolayısıyla Faydalanılacak İndirimde Dikkate Alınacak Faiz Oranında Değişiklik Hk

2022-35

Sirküler 2022-35; İhracat Yapan ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflere Kurumlar Vergisinin 1 Puan İndirimli Uygulanmasına İlişkin 20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Hk

2022-36

Sirküler 2022-36; 2022/1. Geçici Vergi Dönemi Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması

2022-37

Sirküler 2022-37; Kurumlar Vergisinin 1 Puan İndirimli Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

2022-38

Sirküler 2022/38; Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Merkez Dışında Geçirdiği Sürelere Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hakkında

2022-39

Sirküler 2022-39; Kur Korumalı Mevduata İlişkin Kanun Değişikliği

2022-40

Sirküler 2022-40; Vergi Levhasını Oluşturmak İçin Son Gün 31.05.2022

2022-41

Sirküler 2022-41; E-Ticaret Siteleri ile Sosyal Medya Sitelerine Getirilen Aracılık Edilen Ticari İşlemlere Yönelik Bildirim Zorunluluğu Hk

2022-42

Sirküler 2022-42; Haziran Ayı Vergi Takvimi

2022-43

Sirküler 2022-43; E-Defterlerin Oluşturulma-İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında

2022-44

Sirküler 2022-44; İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulamasına İlişkin GİB Tarafından Yayımlanan Sirküler Hakkında

2022-45

Sirküler 2022-45; Bağımsız Denetime Tabi Şirketlere TL Kredi Kullandırım Sınırı Hakkında

2022-46

Sirküler 2022-46; 2022 Yılı Asgari Ücret Tutarının İyileştirilmesi Hk.

2022-47

Sirküler 2022-47; 2022 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin İyileştirilmesi Hk.

2022-48

Sirküler 2022-48; Temmuz Ayı Vergi Takvimi

2022-49

Sirküler 2022-49; Vergi Kanunlarında Değişiklikleri İçeren 7417 Sayılı Kanun

2022-50

Sirküler 2022-50; Kur Korumalı Mevduata İlişkin Süre Uzatımı 

2022-51

Sirküler 2022-51; Sigorta Kefalet Senedi Örneği Hk.

2022-52

Sirküler 2022-52; İadesi Talep Edilen Vergilere İlişkin Olarak Açılan Yürütmenin Durdurulması Talepli Davalarda %50 Teminat Düzenlemesinin Anayasa Mahkemesi Tarafından İptali Hk

2022-53

Sirküler 2022-53; İstisna Tutulan Günlük Yemek ve Ulaşım Bedellerinin CB Kararıyla Yeniden Belirlenmesi Hk

2022-54

Sirküler 2022-54; Bağımsız Denetime Tabi Şirketlere TL Kredi Kullandırım Sürecinde Yeminli Mali Müşavirlere Yetki Tanınması Hk

2022-55

Sirküler 2022-55; İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hk

2022-56

Sirküler 2022-56; Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranlarının Artırılması Hk

2022-57

Sirküler 2022-57; II Sayılı ÖTV Tebliği'nde Yapılan ‘Araçların İlk İktisabından Sonra Gerçekleşen Aksesuar Teslimi İle Oto Kuaför Hizmetlerinin ÖTV Matrahına Dahil Olmadığına Yönelik’ Değişiklik Hk

2022-58

Sirküler 2022-58; KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hk

2022-59

Sirküler 2022-59; Kur Korumalı Mevduatta 30.06.2022 Tarihli Bilançoda Yer Alan Yabancı Paralara İstisna Uygulanması Hk.

2022-60

Sirküler 2022-60; Ağustos Ayı Vergi Takvimi

2022-61

Sirküler 2022-61; 2022 Yılı Bağımsız Denetime Tabi Olup Olmama Sorgu Ekranının KGK Tarafından Açılması Hk

2022-62

Sirküler 2022-62; İkinci El Otomobil ve Arazi Taşıtlarının Pazarlama ve Satışında Süre Sınırlaması Hk

2022-63

Sirküler 2022-63; Eylül Ayı Vergi Takvimi

2022-64

Sirküler 2022-64; 2022 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin İyileştirilmesi Hk.

2022-65

Sirküler 2022-65; Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanmasına Yönelik Vergi Usul Kanunu Sirküleri Hk

2022-66

Sirküler 2022-66; Hangi Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde Tevkifat Uygulanması Gerektiğine Yönelik Yayımlanan Güncel Özelgeler

2022-67

Sirküler 2022-67; 30.09.2022 Tarihli Bilançoda Yer Alan Yabancı Paraların Kur Korumalı Mevduata Dahil Edilmesi Hk.

2022-68

Sirküler 2022-68; Ekim Ayı Vergi Takvimi

2022-69

Sirküler 2022-69; Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hk

2022-70

Sirküler 2022-70; Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımlarda Nitelikli Personel Desteği ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği İçin YMM Raporu Aranacağı Hk.

2022-71

Sirküler 2022-71; 2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Hk.

2022-72

Sirküler 2022-72; Bağımsız Denetime Tabi Şirketlere TL Kredi Kullandırım Sınırında Yapılan Değişiklik Hk.

2022-73

Sirküler 2022-73; KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk

2022-74

Sirküler 2022-74; KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Beyannameleri'nin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hk

2022-75

Sirküler 2022-75; Kur Korumalı Mevduatta 30.09.2022 Tarihli Bilançoda Yer Alan Yabancı Paralara İstisna Uygulanması Hk.

2022-76

Sirküler 2022-76; Kasım Ayı Vergi Takvimi

2022-77

Sirküler 2022-77; Vergi Kanunlarında Değişiklikleri İçeren 7420 Sayılı Kanun Hk

2022-78

Sirküler 2022-78; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Hk

2022-79

Sirküler 2022-79; Sosyal Sigorta İşlemleri Genelgesi Hk

2022-80

Sirküler 2022-80; Bazı Binek Otomobiller İçin Yeni ÖTV Dilim ve Oranlarının Belirlenmesi Hk

2022-81

Sirküler 2022-81; Yeniden Değerleme Oranı Hk

2022-82

Sirküler 2022-82; Vergi Kanunlarında Değişiklikleri İçeren 7421 Sayılı Kanun Hk

2022-83

Sirküler 2022-83; Bağımsız Denetime Tabi Olma Eşik Değerlerinin CB Kararıyla Değiştirilmesi Hk

2022-84

Sirküler 2022-84; Aralık Ayı Vergi Takvimi

2022-85

Sirküler 2022-85; Tüm Alış-Satışları Haddin Altında Kalan veya E-Belgelerden Oluşan Mükelleflerin Form Ba-Bs Bildirim Verme Zorunluluğunun Kaldırılması Hk

2022-86

Sirküler 2022-86; Sosyal Sigorta İşlemleri Genelgesi (2022-22) Hk

2022-87

Sirküler 2022-87; MTV’ye Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hk

2022-88

Sirküler 2022-88; KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Takip Eden Ayın 28’inci Günü Sonuna Uzatılması Hk

2022-89

Sirküler 2022-89; 2023 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılma Payı Tutarları Hk

2022-90

Sirküler 2022-90; 2023 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı Hk.

2022-91

Sirküler 2022-91; 2023 Yılında Uygulanacak Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Hk

bottom of page